Διδακτικό Προσωπικό

Στη Σχολή μας διδάσκουν καθηγήτριες-χορεύτριες με σπουδές σε αναγνωρισμένες σχολές, σημαντική εμπειρία και άριστες παιδαγωγικές γνώσεις. Διδάσκουν οι :

Μπαλέτο - Repertoire: Μάγια Δημοπούλου

Καλλιτεχνική Σύμβουλος : Βασιλική Κίκνα

Σύγχρονος Χορός - Αυτοσχεδιασμός: Μάγια Δημοπούλου,Τάσος Μπεκιάρης,Τσαγκάρη Κατερίνα

Hip Hop 1,2: Μαίρη Γιαννάρα   

Hip Hop 3,4: Νίκος Κουκάκης