Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων 2016-17

 Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων για την σχολική χρονιά 2017-18 διαμορφώνεται ως εξής :

 

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο

10:00-11:00 Σύγχρονο 1

 11:00-12:00 Σύγχρονο 2

 12:00-13:30  Μπαλέτο Μεσαίο Επίπεδο

13:30-15:00 Σύγχρονο Μεσαίο Επίπεδο

 15:00-16:00 Hip Hop  Ενηλίκων 

  16:30-17:30 Μουσικοκινητική Αγωγή-Νήπια

 16:30-17:30   Μουσικοκινητική Αγωγή-Νήπια

16:30-17:30

Hip Hop 1 

 

    17:30-18:30

   2ο τμ. 

  Μπαλέτου

 17:00-18:00

1ο τμ.

Μπαλέτου

    17:30-18:30         2ο τμ.       Μπαλέτου

17:00-18:00 1ο τμ. Μπαλετου

17:30-18:30

Hip Hop 2


 

18:30-19:30

4ο τμ.

Μπαλέτου 

18:00-19:00  3ο τμ. Μπαλέτου 

 18:30-19:30

 4ο τμ.

Μπαλέτου 

 

18:00-19:00     3ο τμ. Μπαλέτου 

 

18:30-20:00

Σύγχρονο 3 

 19:30-20:30

      5ο τμ.   

  Μπαλέτου

 

19:00-20:15

                       Pointes 1

 

 

19:30-20:30  

    5ο  τμ.   

Μπαλέτου 


 19:00-20:15

 

Pointes 1

20:00-21:30

Σύγχρονο Μεσσαίο Επίπεδο

 

 20:30-21:45

Pointes 3

  20:15-21:30

Pointes 2

20:30-21:45

Pointes 3 

 20:15-21:45

Pointes 2

21:45-23:40

Σύγχρονο Ενηλίκων

 21:30-23:30  

Μπαλέτο

Ενηλίκων

21:45-23:30

Μπαλέτο

Μεσαίο Επίπεδο

21:45-23:40

Μπαλέτο

Ενηλίκων

 

21:30-23:00

Σύγχρονο Ενηλίκων